ALÊM is the first musical project evolving both David Regueiro and Ismael Cabaleiro as leaders. The Galician band is composed by a guitar and violin duo that mixes Jazz, Folk and Progressive Rock. The relationship between the members began at the Vigo Conservatory of Music, where David was a teacher. Ismael began to attend his classes as a listener, and from that moment on they undertook mutual collaborations, always focused on jazz and jazz manouche bands. Their intention is to transcend those musical styles to bring a creative proposal in diverse artistic disciplines. The extensive trajectory of both musicians, together with their versatility, allow ALÊM to be a fresh, innovative and ambitious project.
ALÊM é o primeiro proxecto musical conxunto entre David Regueiro e Ismael Cabaleiro. A banda compostelá está formada por un dúo de guitarra e violín que fusiona folk e rock progresivo, con influencias do jazz e da música clásica. A relación entre os integrantes iniciouse no Conservatorio Superior de Música de Vigo, onde David era profesor. Ismael comezou a achegarse ás súas clases como ouvinte, e a partir dese momento emprenderon colaboracións mutuas, sempre centradas en bandas de jazz e jazz manouche. A súa intención é transcender eses estilos musicais para ofrecer unha proposta creativa máis ampla que agrupe diversas disciplinas artísticas. A extensa traxectoria de ambos os músicos, xunto coa súa versatilidade, permiten que ALÊM sexa un proxecto fresco, innovador e ambicioso.

ALÊM is the first musical project evolving both David Regueiro and Ismael Cabaleiro as leaders. The Galician band is composed by a guitar and violin duo that mixes Jazz, Folk and Progressive Rock. The relationship between the members began at the Vigo Conservatory of Music, where David was a teacher. Ismael began to attend his classes as a listener, and from that moment on they undertook mutual collaborations, always focused on jazz and jazz manouche bands. Their intention is to transcend those musical styles to bring a creative proposal in diverse artistic disciplines. The extensive trajectory of both musicians, together with their versatility, allow ALÊM to be a fresh, innovative and ambitious project.

ALÊM é o primeiro proxecto musical conxunto entre David Regueiro e Ismael Cabaleiro. A banda compostelá está formada por un dúo de guitarra e violín que fusiona folk e rock progresivo, con influencias do jazz e da música clásica. A relación entre os integrantes iniciouse no Conservatorio Superior de Música de Vigo, onde David era profesor. Ismael comezou a achegarse ás súas clases como ouvinte, e a partir dese momento emprenderon colaboracións mutuas, sempre centradas en bandas de jazz e jazz manouche. A súa intención é transcender eses estilos musicais para ofrecer unha proposta creativa máis ampla que agrupe diversas disciplinas artísticas. A extensa traxectoria de ambos os músicos, xunto coa súa versatilidade, permiten que ALÊM sexa un proxecto fresco, innovador e ambicioso.